Pojistka vašeho podnikání

Vlastnosti řešení

popis funkcí jednotlivých součástí

Doporučujeme využít synergického efektu a implementovat celé řešení, abyste získali maximální užitnou hodnotu, která se promítne do snížení Vašich nákladů a zefektivnění každodenní práce. Můžete si ale samozřejmě vybrat i jednotlivé moduly a v nich i jednotlivé funkcionality, které budete chtít spustit a využívat. Řešení se neustále vyvíjí a zdokonaluje, jednak reagujeme na zákonné potřeby, v poslední době hlavně na evropskou směrnici GDPR a nový zákon "O distribuci pojištění a zajištění", dále na vývoj potřeb trhu a pojišťoven zapracováváním změn a povinných záležitostí a v neposlední řadě se také můžete těšit na nové funkce, které periodicky navrhujeme pro dálší ulehčení Vaší práce. Pořízením systému tak získáte záruku, že budete mít vždy moderní řešení a pevnou páteř, o kterou se budete moci bez obav vždy při svém podnikání opřít.

Provozní makléřský systém

Smlouvy
 • Rychlé zadávání - do systému lze rychle vkládat smlouvy, ve výběrových polích pomohou našeptávače. Operace uložení je okamžitá, během vteřiny můžete zadávat další smlouvu
 • Přednastavení hodnot - zadávání balíku smluv se společným jmenovatelem je možno urychlit tím, že se některé zvolené hodnoty jednou nastaví a poté se předvyplňují uživateli tak dlouho, jak potřebuje
 • Zadání z provizí a importy - smlouvu lze i doplnit přímo z načtených provizí, sběrného koše a dalších sekcí, kdy se vždy část informací automaticky předvyplní. K dispozici jsou i funkce pro importy celých souborů dat od pojišťoven v různých formátech.
 • Automatizace rizika - nejčastější riziko pro každý druh pojištění není nutno vyplňovat, systém ho založí sám, což vyhovuje 80% smluv
 • Kombinace s digi. archivem - volitelně lze vynechat zadávání vozidel a některých doplňkových údajů, protože jsou ihned dostupné na originálním skenu přímo u smlouvy
 • Různé obchodní kanály - využijte přednastavená procentní schémata pro standardní obchody nebo zadejte individuální rozdělení příchozí provize mezi firmu a až 3 další osoby
 • Automatizace prolongací - systém sám hlídá datumy, další nastavení na smlouvách a tam, kde je obnova, přenastaví vše potřebné
Provize
 • Individuální období - zvolte si frekvenci a termíny výplat přesně tak, jak se Vám to hodí, do systému se předvyplní období zpracování a účtování. Pro nejčastější měsíční variantu je k dispozici automat.
 • Automatické načítání - načtěte všechna data rychle a bez chyb pomocí více než 50 načítacích map. U 97% případů není nutná vůbec žádná úprava uživatelem
 • Automatické zpracování - systém sám propáruje data a zpracuje provize rozdělením mezi firmu, získatele, tipaře, manažery atd.
 • Sběrný koš nespárovaných - tyto položky nijak nezdrží celkové zpracování, můžete je dořešit později najednou nebo v dalším období.
 • Platební dávka - po načtení a zpracování všech provizí systém vygeneruje konečnou sumární platební dávku dle osob za zpracovávané období
 • Individuální účtování - před samotnou výplatou můžete také ještě účtovat různé další bonusy a malusy doplněním položek s částkami
 • Hromadná fakturace - faktury lze tisknout hromadně, jedním klikem pro všechny osoby. Uživatel se může volitelně i rozhodnout a vygenerovat osobě dobropis.
 • Platební příkaz ABO - lze vygenerovat hromadný platební příkaz do banky dle standardu ABO a zaplatit všem během 5 minut
Klienti
 • Napojení na ARES - u právnických osob jsou po zadání IČA další data automaticky doplněna během vteřiny
 • Další automatizace - systém sám doplňuje u fyzických osob dle rodného čísla datum narození a pohlaví
 • Vyřešení cizinců - u cizince systém naopak dle datumu narození vytvoří virtuální rč a hlídá unikátnost čísla za uživatele
 • Sestavy propojištění - lze vygenerovat kromě standardních přehledů i sestavu klientů s jednou smlouvou na podporu zvýšení propojištění klienta
Lidské zdroje
 • Přehledný strom organizace - seznam osob s vizuální interpretací hierarchie a vazeb, přímý proklik na smlouvy běžné a s dluhem, kde je osoba získatel/tipař
 • Rozšířené nastavení - na jednom místě lze spravovat data osoby, přístupy, úroveň ve firmě, nastavení, dokumenty
 • Nastavení storno fondu - lze nastavit procentní účast na storno fondu buď jen pro získatelskou provizi žp nebo i celkově ze všech provizí
 • Dokumenty a štítky - ve spolupráci s digitálním archivem lze evidovat všechny dokumenty k osobě. Systém umožňuje tisk štítků pro urychlení korespondence
Soupisky produkce
 • Automatizace soupisek - systém automaticky rozřadí naskenované dokumenty a vytvoří soupisky dle pojišťoven
 • Univerzální zpracování - soupisky lze i generovat i jednotlivě nebo dle jednotlivých druhů pojištění, případně doladit ručním vstupem
 • Hromadný tisk a potvrzení - samozřejmostí je hromadný tisk všech soupisek na jeden klik a možnost nahrání potvrzení od pojišťovny
 • Adresní štítky a poštovní arch - k sadě soupisek můžete vytisknout rovnou štítky i vyplněný arch pro hromadné podání u České pošty
Reporty
 • Produkce automaticky - systém sám generuje produkční reporty po týdnech a po měsících dle osob i dle pojišťoven
 • Individuální reporting - uživatel může kdykoliv vygenerovat report dle potřebného nastavení
 • Skupinové a ředitelské pohledy - lze používat i sumární sestavy dle pracovních skupin či ředitelství
 • Report pro ČNB - ze systému získáte roční sumární report za makléře a agenta přesně dle požadavků České národní banky
Dlužníci a storna
 • Automatizace zpracování - data o stornech či dlužných smlouvách lze načítat elektronicky jako provize
 • Automatické storno - při zpracování sestav dojde k automatickému přenastavení smluv tak, aby kmen byl co nejaktuálnější
 • Hierarchizace dluhů - načtené dluhy jsou zapsány na smlouvy v několika úrovních upomínek a včetně částek tam, kde pojišťovna umí dodat data
 • Zpětná vazba poradců - správci smluv mohou stav řešení označit přímo v systému a zapsat poznámku k situaci
Storno fond
 • Výběr z variant - při volitelné aktivaci je možno zvolit buď variantu pouze ze získatelské provize žp nebo procento ze všech provizí
 • Univerzální nastavení - jednotlivým osobám lze konto aktivovat nastavením maximální částky a procentní výše zádrže z došlé provize
 • Kontrolní přehledy - detailní přehledy za celou firmu i pro jednotlivé poradce dle oprávnění lze získat kdykoliv
 • Výplaty a vrácení - vratky probíhají v přednastavených intervalech nebo lze i manuálně konkrétní položku přidat do výplaty dříve
Likvidace pojistných událostí
 • Automatizace hlášení - průvodky jsou maximálně předvyplněny dle dat v systému a formátovány dle požadavků partnerů
 • Automatické zasílání - systém zasílá dokumenty emailem automaticky osobě, která řeší za partnera likvidaci
 • Šifrování dokumentace - veškerá zasílaná dokumentace je šifrována v ZIP archivu dle předvoleného hesla
 • Evidence komunikace - evidujte si celý průběh likvidace krok za krokem včetně komunikace a zasílaných dokumentů
Řízení vztahů s klienty - CRM
 • Automatická upozornění - systém generuje upozornění na nezaplacené smlouvy, blížící se prolongace či další uživatelem nastavené
 • Klientské případy - evidujte rozsáhlejší klienské případy od obchodní příležitosti až po získání a následný servis včetně komunikace
 • Události a úkoly - samostatné či s vazbou na případy, zpětná vazba a upozorňování např. na: jednání, poptávky, úkoly, obchod, servis
 • Evidence komunikace - ukládejte si veškerou komunikaci v souladu s novým zákonem "O distribuci pojištění a zajištění"

Digitální archiv

Jakékoliv přílohy

Ukládejte si naskenované smlouvy v PDF, ale i jakékoliv obrázky, fotky, dokumenty MS Office, archivy dat a další soubory.

Univerzální vazby

Dokumenty ukládejte s vazbou k většině kategorií, jako jsou smlouvy, partneři, články, žádanky atd., sken lze i ihned zaslat emailem.

Automatické soupisky

Systém umí automaticky vytvářet a rozřadit do pojišťoven položky soupisek odevzdávané produkce dle naskenovaných smluv.

Šifrované zasílání

Všechny dokumenty jsou ze systému zasílané výhradně v zašifrovaném ZIP archivu dle Vámi nastaveného hesla.

Pravidelná archivace

Celé řešení včetně skenů, dokumentů a databáze je pravidelně archivovano na moderních serverech.

Osobní dokumentace

Ukládejte si do systému také všechny smlouvy, certifikáty a další k jednotlivým poradcům a budete mít vše na jednom místě.

Intranet

Informace a články

Zadávání probíhá pomocí přehledného editoru, který umožňuje i vkládání z Wordu, mapy Google, videa Youtube atd..

Akce a školení

Organizujte akce a školení přímo v systému spolu s přihlašováním, hlídáním obsazenosti a odkazů na mapy Google a Seznam.

Partneři a kontakty

Najděte kdykoliv potřebnou kontaktní osobu a spoustu dalších informací k jednotlivým partnerům (pojišťovnám).

Soutěže

Spravujte a vyhodnocujte soutěže, kterých se účastníte a nechte systém, aby motivoval poradce k větší aktivitě při získávání odměn navíc.

Týdenní mailing

Každé pondělí ráno dostanou vybrané nebo všechny osoby email se souhrnem za minulý týden, kde jsou reporty, články, dlužné smlouvy, prolongace atd..

Zpětná vazba

Každý může ihned ze systému poslat zprávu s přílohou, která dorazí ve formě zpětné vazby do kanceláře společnosti i k vývojářům systému.

Webová prezentace

Moderní design

V případě zájmu zmodernizujeme Váš web, půjdete s dobou, zvýšíte atraktivitu pro kliety. Můžeme ale integrovat do řešení i stávající design, je to na Vás.

Aktuální technologie

Nejmodernější technologie zajistí, aby fungoval na jakémkoliv zařízení a plně uspokojil nároky dnešní doby. Bude se vyvíjet tak, jako celý systém a nezastará.

Automatická administrace

Hlavní administrátor webu bude sám systém, zobrazí Vám aktuální vybrané články, zadané informace, nastaví loga partnerů, nabídky, zobrazí kanceláře atd.

Nic nenahradí osobní schůzku..Přijedeme za Vámi !

Vyžádejte si nezávaznou prezentaci

Krátce představíme naživo, odpovíme na všechny otázky, analyzujeme a minimálně poradíme..