Pojistka vašeho podnikání

Vlastnosti řešení

popis funkcí jednotlivých součástí

Doporučujeme využít synergického efektu a implementovat celé řešení, abyste získali maximální užitnou hodnotu, která se promítne do snížení Vašich nákladů a zefektivnění každodenní práce. Můžete si ale samozřejmě vybrat i jednotlivé moduly a v nich i jednotlivé funkcionality, které budete chtít spustit a využívat. Řešení se neustále vyvíjí a zdokonaluje, jednak reagujeme na vývoj potřeb trhu a pojišťoven zapracováváním změn a povinných záležitostí, ale druhak se také můžete těšit i na nové funkce, které Vám dále ulehčí práci. Pořízením systému tak získáte záruku, že budete mít vždy moderní a pevnou páteř, o kterou se můžete bez obav při svém podnikání opřít.

Provozní makléřský systém

Smlouvy
 • Rychlé zadávání - do systému lze rychle vkládat smlouvy, ve výběrových polích pomohou našeptávače. Operace uložení je okamžitá, během vteřiny můžete zadávat další smlouvu
 • Přednastavení hodnot - zadávání balíku smluv se společným jmenovatelem je možno urychlit tím, že se některé zvolené hodnoty jednou nastaví a poté se předvyplňují uživateli tak dlouho, jak potřebuje
 • Zadání z provizí a importy - smlouvu lze i doplnit přímo z načtených provizí, sběrného koše a dalších sekcí, kdy se vždy část informací automaticky předvyplní. K dispozici jsou i funkce pro importy celých souborů dat od pojišťoven v různých formátech.
 • Automatizace rizika - nejčastější riziko pro každý druh pojištění není nutno vyplňovat, systém ho založí sám, což vyhovuje 80% smluv
 • Kombinace s digi. archivem - volitelně lze vynechat zadávání vozidel a některých doplňkových údajů, protože jsou ihned dostupné na originálním skenu přímo u smlouvy
 • Různé obchodní kanály - využijte přednastavená procentní schémata pro standardní obchody nebo zadejte individuální rozdělení příchozí provize mezi firmu a až 3 další osoby
 • Automatizace prolongací - systém sám hlídá datumy, další nastavení na smlouvách a tam, kde je obnova, přenastaví vše potřebné
Provize
 • Individuální období - zvolte si frekvenci a termíny výplat přesně tak, jak se Vám to hodí, do systému se předvyplní období zpracování a účtování. Pro nejčastější měsíční variantu je k dispozici automat.
 • Automatické načítání - načtěte všechna data rychle a bez chyb pomocí více než 50 načítacích map. U 97% případů není nutná vůbec žádná úprava uživatelem
 • Automatické zpracování - systém sám propáruje data a zpracuje provize rozdělením mezi firmu, získatele, tipaře, manažery atd.
 • Sběrný koš nespárovaných - tyto položky nijak nezdrží celkové zpracování, můžete je dořešit později najednou nebo v dalším období.
 • Platební dávka - po načtení a zpracování všech provizí systém vygeneruje konečnou sumární platební dávku dle osob za zpracovávané období
 • Individuální účtování - před samotnou výplatou můžete také ještě účtovat různé další bonusy a malusy doplněním položek s částkami
 • Hromadná fakturace - faktury lze tisknout hromadně, jedním klikem pro všechny osoby. Uživatel se může volitelně i rozhodnout a vygenerovat osobě dobropis.
 • Platební příkaz ABO - lze vygenerovat hromadný platební příkaz do banky dle standardu ABO a zaplatit všem během 5 minut
Klienti
 • Automatizace zadávání - systém sám doplňuje dle rodného čísla datum narození a pohlaví
 • Vyřešení cizinců - u cizince systém naopak dle datumu narození vytvoří virtuální rč a hlídá unikátnost čísla za uživatele
 • Institut správce - klient je udržován ve správě prvního získatele nebo dle nastavení mohou klienta vidět všichni, kdo sepsali nějakou smlouvu
 • Sestavy propojištění - lze vygenerovat kromě standardních přehledů i sestavu klientů s jednou smlouvou na podporu zvýšení propojištění klienta
Lidské zdroje
 • Přehledný strom organizace - seznam osob s vizuální interpretací hierarchie a vazeb, přímý proklik na smlouvy běžné a s dluhem, kde je osoba získatel/tipař
 • Rozšířené nastavení - na jednom místě lze spravovat data osoby, přístupy, úroveň ve firmě, nastavení, dokumenty
 • Nastavení storno fondu - lze nastavit procentní účast na storno fondu buď jen pro získatelskou provizi žp nebo i celkově ze všech provizí
 • Dokumenty a štítky - ve spolupráci s digitálním archivem lze evidovat všechny dokumenty k osobě. Systém umožňuje tisk štítků pro urychlení korespondence
Soupisky produkce
 • Automatizace soupisek - systém automaticky rozřadí naskenované dokumenty a vytvoří soupisky dle pojišťoven
 • Univerzální zpracování - soupisky lze i generovat i jednotlivě nebo dle jednotlivých druhů pojištění, případně doladit ručním vstupem
 • Hromadný tisk a potvrzení - samozřejmostí je hromadný tisk všech soupisek na jeden klik a možnost nahrání potvrzení od pojišťovny
 • Adresní štítky a poštovní arch - k sadě soupisek můžete vytisknout rovnou štítky i vyplněný arch pro hromadné podání u České pošty
Reporty
 • Produkce automaticky - systém sám generuje produkční reporty po týdnech a po měsících dle osob i dle pojišťoven
 • Individuální reporting - uživatel může kdykoliv vygenerovat report dle potřebného nastavení
 • Skupinové a ředitelské pohledy - lze používat i sumární sestavy dle pracovních skupin či ředitelství
 • Report pro ČNB - ze systému získáte roční sumární report za makléře a agenta přesně dle požadavků České národní banky
Dlužníci a storna
 • Automatizace zpracování - data o stornech či dlužných smlouvách lze načítat elektronicky jako provize
 • Automatické storno - při zpracování sestav dojde k automatickému přenastavení smluv tak, aby kmen byl co nejaktuálnější
 • Hierarchizace dluhů - načtené dluhy jsou zapsány na smlouvy v několika úrovních upomínek a včetně částek tam, kde pojišťovna umí dodat data
 • Zpětná vazba poradců - správci smluv mohou stav řešení označit přímo v systému a zapsat poznámku k situaci
Storno fond
 • Výběr z variant - při volitelné aktivaci je možno zvolit buď variantu pouze ze získatelské provize žp nebo procento ze všech provizí
 • Univerzální nastavení - jednotlivým osobám lze konto aktivovat nastavením maximální částky a procentní výše zádrže z došlé provize
 • Kontrolní přehledy - detailní přehledy za celou firmu i pro jednotlivé poradce dle oprávnění lze získat kdykoliv
 • Výplaty a vrácení - vratky probíhají v přednastavených intervalech nebo lze i manuálně konkrétní položku přidat do výplaty dříve

Digitální archiv

Jakékoliv přílohy

Ukládejte si naskenované smlouvy v PDF, ale i jakékoliv obrázky, fotky, dokumenty MS Office, archivy dat a další soubory

Archivace a zasílání emailem

Dokumenty ukládejte s vazbou k většině kategorií, jako jsou smlouvy, partneři, články, žádanky atd., sken lze i ihned zaslat emailem

Automatické soupisky

Systém umí automaticky vytvářet a rozřadit do pojišťoven položky soupisek odevzdávané produkce dle naskenovaných smluv

Intranet

Informace a články

Zadávání probíhá pomocí přehledného editoru, který umožňuje i vkládání z Wordu, mapy Google, videa Youtube atd..

Akce a školení

Organizujte akce a školení přímo v systému spolu s přihlašováním, hlídáním obsazenosti a odkazů na mapy Google a Seznam.

Partneři a kontakty

Najděte kdykoliv potřebnou kontaktní osobu a spoustu dalších informací k jednotlivým partnerům (pojišťovnám).

Soutěže

Spravujte a vyhodnocujte soutěže, kterých se účastníte a nechte systém, aby motivoval poradce k větší aktivitě při získávání odměn navíc.

Týdenní mailing

Každé pondělí ráno dostanou vybrané nebo všechny osoby email se souhrnem za minulý týden, kde jsou reporty, články, dlužné smlouvy, prolongace atd..

Zpětná vazba

Každý může ihned ze systému poslat zprávu s přílohou, která dorazí ve formě zpětné vazby do kanceláře společnosti i k vývojářům systému.

Webová prezentace

Moderní design

V případě zájmu zmodernizujeme Váš web, půjdete s dobou, zvýšíte atraktivitu pro kliety. Můžeme ale integrovat do řešení i stávající design, je to na Vás.

Aktuální technologie

Nejmodernější technologie zajistí, aby fungoval na jakémkoliv zařízení a plně uspokojil nároky dnešní doby. Bude se vyvíjet tak, jako celý systém a nezastará.

Automatická administrace

Hlavní administrátor webu bude sám systém, zobrazí Vám aktuální vybrané články, zadané informace, nastaví loga partnerů, nabídky, zobrazí kanceláře atd.

Nic nenahradí osobní schůzku..Přijedeme za Vámi !

Vyžádejte si nezávaznou prezentaci

Krátce představíme naživo, odpovíme na všechny otázky, analyzujeme a minimálně poradíme..